Om oss

Det finns många intressenter och experter som har försökt göra sina röster hörda om vindkraftens verklighet. Detta är en svår uppgift eftersom allt om vindkraft bygger på politiska beslut och vindkraftsindustrin är en miljardindustri med egna lobbyorganisationer och konsulter.

Medierna har hittills inte varit intresserade av att undersöka vindkraftens mörka sida. Ofta får vi svar som att det inte är politiskt korrekt att skriva något negativt om vindkraft eller att annonsintäkterna skulle gå förlorade.

Frågan är komplex och kräver en bred expertis för att kunna hanteras. Juridik, miljölagstiftning, ekonomi, skatter, energisystem, hälsa, livskvalitet, demokrati och mänskliga rättigheter.

I dag arbetar många individer och grupper i nätverk, både nationellt och internationellt, för att uppmärksamma frågan. Därför har Vnidkraftsupplysningen startats. Vårt första projekt var den serie i tre delar som kan ses på vår startsida.

För att få veta mer om hur du kan hjälpa till, kontakta oss eller donera till projektet.